ONE Platform for Viswakarma Community

108 names of Vishwkarma

 1. Vishvakarmane
 2. Vishvaatmane
 3. Vishvasmaaya
 4. Vishvadhaaraaya
 5. Vishvadharmaaya
 6. Viraje
 7. Vishvekshvaraaya
 8. Visnave
 9. Vishvadharaaya
 10. Vishvakaraaya
 11. Vaastospataye
 12. Vishvambharaaya
 13. Varmine
 14. Varadaaya
 15. Vishveshaadhipataye
 16. Vitallaaya
 17. Vishambhujaaya
 18. Vishvavyaapeene
 19. Devaaya
 20. Dhaarmine
 21. Dhiiraaya
 22. Dharaaya
 23. Paraatmane
 24. Purushaaya
 25. Dharmaatmane
 26. Shvetaamnaaya
 27. Shvetavastraaya
 28. Hamsavaadanaaya
 29. Trigunaatmane
 30. Satyaatmane
 31. Gunavallabhaaya
 32. Bhuukalpaaya
 33. Bhuulenkaya
 34. Bhuuvalekaya
 35. Chaturbhujaaya
 36. Vishvaruupaaya
 37. Vishvavyaapaka
 38. Anantaaya
 39. Antaaya
 40. Aahamne
 41. Atlaaya
 42. Adhyaatmane
 43. Anantamukhaaya
 44. Anantabhuujaaya
 45. Anant-yak-kshause
 46. Anantakalpaaya
 47. Ananta shakti bhuute
 48. Atisuukshmaaya
 49. Trinetraaya
 50. Kamvigharaaya
 51. Gyaanamudraaya
 52. Suutraatmane
 53. Suutradharaaya
 54. Mahalokaaya
 55. Janalokaaya
 56. Tasholokaaya
 57. Satyakokaaya
 58. Sutalaaya
 59. Salaatalaaya
 60. Mahaatalaaya
 61. Rasaatalaaya
 62. Paataalaaya
 63. Manuspeene
 64. Tvaste
 65. Devagya
 66. Puurnaprabhaaya
 67. Hridayavaasine
 68. Dustadamanaaya
 69. Devadhaaraaya
 70. Sithara karaaya
 71. Vaasapaatre
 72. Puurnanandaaya
 73. Saanandaaya
 74. Sarveshvaraaya
 75. Parameshvaraaya
 76. Tejaatmane
 77. Paramaatmane
 78. Kritipataye
 79. Brihad smanya
 80. Brahmaandaaya
 81. Bhuvanapataye
 82. Tribhuuvanaaya
 83. Sataatanaaya
 84. Sarvaadaye
 85. Karsaapaaya
 86. Harhsaaya
 87. Sukhakatre
 88. Duhkhahartre
 89. Nirvikalpaaya
 90. Nirvidhaaya
 91. Nismaaya
 92. Niraadhaaraaya
 93. Nikaakaaraaya
 94. Mahadurlabhaaya
 95. Nirmohaaya
 96. Shaantimurtaye
 97. Shaantidaatre
 98. Mokshadaatre
 99. Sthiviiraaya
 100. Suukshmaaya
 101. Nirmohaaya
 102. Dharaadharaaya
 103. Sthutismaaya
 104. Vishvarakshakaaya
 105. Durlabhaaya
 106. Svargalokaaya
 107. Pancavaktraaya
 108. Vishvalallabhaaya

Leave a Reply


Contribution to the Cause

We appreciate your visit the the website and eager to, "How do you plan to contribute to the cause of empowering the community, get in touch with you today. Contact us

Reach the Community

Do you want to reach out to the community, contact us for advertising options on this website, contact us today!

Sign up for Viswakarma Community Newsletter

* = required field
error: Content is protected !!